JMML Hastası Sonuçları

JMML hastalarının ebeveynlerine sürvileri hakkında çocuklarının doktorundan bilgi almaları tavsiye edilmektedir. Sonuç verilerinin diğer JMML hastası çocukların tedaviye nasıl cevap verdiğini gösterebileceği, ancak herhangi bir çocuğun nasıl cevap vereceği konusunda tahminde bulunamayacağı akılda tutulmalıdır.
 
JMML hastalarının tedavisi birçok vakada uzun süreli remisyon sağlamamıştır. Bununla birlikte hastanın sonucunu etkileyen bireysel faktörler mevcuttur. Genel olarak, JMML hastalarının görünümü diğer çocukluk çağı kan kanseri hastalarının görünümü kadar iyi değildir; örneğin, akut lösemiler, kronik miyelojenöz lösemi ve lenfoma.
 
JMML hastalarının ortalama sürvisi 2 yılın altındadır. İstatistikler tedavi almayan hastaların sonuçlarını içermediğinden sürviyi gerçek değerinin altında gösterebilirler.
 
Olumsuz sonuçlara neden olan faktörler şunlardır
 
• 2 yaş altı
• Düşük platelet sayısı
• Hemoglobin F seviyesi artışı.
 
Hastalığın spontan olarak geliştiği, Noonan sendromu ve PTPN11 gen mutasyonu olan 1 yaş altında az sayıda vaka mevcuttur. Benzer şekilde RAS mutasyonları olan diğer JMML hastalarında spontan iyileşme kaydedilmiştir.